2022.05.26 godz. 14.00 Zebranie Oddziału Warszawskiego PTG-E

W imieniu Zarządu PTG-E Oddział Warszawski  mam zaszczyt zaprosić Państwa na zebranie Oddziału Warszawskiego PTG-E , które odbędzie się w dniu 2022.05.26 o godzinie 14.00 w Sali Wykładowej CSK MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137. 

     Plan spotkania

14.00. Rozpoczęcie spotkania Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

14.05 – 14.25. Prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach „Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby”„

14.25 – 14.45. Dr n. med. Anna Pietrzak „Kryteria rozpoznania nieswoistych chorób zapalnych jelit”

14.45 – 15.05. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska „Nowe kierunki probiotykoterapii”

15.05 – 15.20. Przerwa kawowa

15.20 – 15.40. Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska „SIBO w praktyce lekarskiej”

15.40 – 16.00. Dr Krzysztof Jaroń „Eradykacja Helicobacter pylori”

16.00 – 16.20. Dr Konrad Lewandowski „Rola kwasu masłowego w chorobach przewodu pokarmowego”

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o kontakt w sprawie uaktualnienia danych adresowych (w tym adresów mailowych) poprzez stronę PTG-E Oddziału Warszawskiego : ptg-e.warszawa.pl (na stronie podany jest adres  mailowy, na który można również przesłać nową deklarację członkostwa). Zapraszamy wszystkich lekarzy do wstąpienia do PTG-E oddziału warszawskiego (w trakcie spotkania będą również udostępnione deklaracje członkostwa).

                                               Z poważaniem

                                              Prezes Zarządu

                            Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska