Wydarzenia

2022.05.26, godz. 14.00 – Zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Miejsce: Sala Wykładowej CSK MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137. 

     Planowane wykłady, to między innymi: 

 1. Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska „ Nowe kierunki probiotykoterapii”
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach „Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby”
 • Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska „ SIBO w praktyce lekarskiej”
 • Dr Krzysztof Jaroń „ Eradykacja Helicobacter pylori”

2021.11.18 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Klubu Trzustkowego. Miejsce: Hotel PURO, Łódź, ul Ogrodowa 16,  sala konferencyjna Popcorn

Porządek obrad:

 • otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 • przyjęcie porządku obrad;
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2019 r.;
 • zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2019 r.;
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2020 r.;
 • zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2020 r.;
 • przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2019 r.;
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2019 r.
 • przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2020 r.;
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Polskiego Klubu Trzustkowego za 2020 r.
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i 2020sprawy różne;
 • zamknięcie zgromadzenia.

_______________________________________________________________________________________________

2021. 11.16 – Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Zostały wybrane nowe władze Oddziału oraz delegaci na Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów.

Zarząd Oddziału:

 • Prezes – prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
 • Sekretarz – dr Magdalena Kaniewska
 • Skarbnik – dr Włodzimierz Zych
 • dr hab. Adam Przybyłkowski
 • dr Adam Koprowski
 • dr Anna Pietrzak
 • dr Michał Kożuch

Komisja Rewizyjna

 • dr Tomasz Bobiński
 • dr Dorota Baczewska-Mazurkiewicz
 • dr Jan Hałabuda

Delegaci na Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów

Wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz:

 • prof. dr. hab. Mirosław Jarosz
 • prof. dr hab. Jarosław Reguła
 • dr Krystian Żuk