Członkowstwo

Deklarację członkowską należy wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą na adres: Biuro Zarządu Oddziału Warszawskiego PTG-E: ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie. Jeżeli to możliwe to prosimy również o wysłanie skanu wypełnionej deklaracji na adres e-mail: biuro@ptg-e.warszawa.pl

Składka członkowska wynosi 100 zł/rok (Uchwała Zarządu Głównego PTG-E nr 3/11/2006 z 01.09.2006) i jest płatna z góry na następny rok, z terminem płatności do 30 listopada roku poprzedniego (Uchwała Zarządu Głównego PTG-E nr 26/06/2009 z 13.06.2009)

Składki członkowskie należy wpłacać na numer rachunku bankowego Oddziału 92 1240 2135 1111 0010 2588 3461. Prośba o wpisywanie w opisie przelewu: Składka członkowska za rok XXXX, Imię i Nazwisko