PTG-E Oddział Warszawski ogłasza konkurs na finansowanie udziału w kursach organizowanych przez IBUS- International Bowel Ultrasound Group. Grant jest przyznany przez firmę Janssen- wartość grantu 50.000PLN. 

Celem projektu jest ukończenie przez specjalistę gastroenterologa z terytorium województwa mazowieckiego cyklu szkoleń organizowanych przez IBUS. Wybór stypendysty będzie przebiegał w oparciu o kryteria zdefiniowane poniżej.  Zdobyte umiejętności pozwolą usprawnić diagnostykę pacjentów i monitorowanie postępów leczenia za pomocą IUS w jednym z warszawskich ośrodków klinicznych zajmujących się leczeniem biologicznym NChZJ. Dodatkowo wiedza i umiejętności będą prezentowane na krajowych kongresach, cyklicznych warsztatach szkoleniowych poświęconych IUS oraz wykorzystywane w badaniach naukowych. Odpowiednia edukacja w zakresie IUS uzupełni, a w pewnych przypadkach ograniczy wykonywanie drogich i inwazyjnych badań endoskopowych. Przyczyni się to zwiększenia komfortu pacjentów leczonych z powodu NChZJ oraz umożliwi podejmowanie lepszych decyzji terapeutycznych. 

Kryteria wyboru stypendysty: 

Beneficjentem stypendium może zostać lekarz specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, posiadający stopień doktora nauk medycznych, który jest zatrudniony na etacie w szpitalu klinicznym w województwie mazowieckim, w którym prowadzone są programy lekowe B.55 i B.32. Ponadto, stypendysta powinien:

  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu pacjentów leczonych biologicznie oraz w wykonywaniu IUS;
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla lekarzy w tym również warsztatów szkoleniowych w zakresie wykonywania IUS;
  • posiadać nieograniczony dostęp do aparatury umożliwiającej wykonywanie IUS na oddziale klinicznym w którym pracuje;
  • posiadać aktywny status członkostwa w IBUS;
  • posiadać aktywny status członkostwa w ECCO;
  • posiadać aktywny status członkostwa w mazowieckim oddziale PTG-E;
  • posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
  • uzyskać zgodę i pozytywną rekomendację kierownika jednostki w której pracuje;
  • prowadzić aktywność naukowo-badawczą;
  • wykazywać proaktywną chęć promowania i edukacji w zakresie wykorzystania IUS.[NA[1] 

Do składania zgłoszeń zapraszamy lekarzy z województwa mazowieckiego, którzy są czynnymi członkami PTG-E Oddziału Warszawskiego. 

Wnioski konkursowe (CV, potwierdzenie opłaty za członkostwo w PTG-E Oddział Warszawski, IBUS i ECCO) należy przesłać na maila PTG-E Oddziału Warszawskiego biuro@ptg-e.warszawa.pl  do dnia 04 kwietnia  2023 r. do godz. 24.00.

Stypendysta zostanie wytypowany przez zarząd Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego pod przewodnictwem Prof. dr hab. n. med. Grażynę Rydzewską na podstawie powyższych kryteriów.

                          Z poważaniem 

                    Grażyna Rydzewska


 [NA[1]Prośba o weryfikację wszystkich kryteriów